onsdag, oktober 10, 2007

Islamister terroriserar franska universitet

När jag sorterade pressklipp fann jag
en artikel från FOMI, som är värd att
läsa på nytt.

"Jag har rest 1700 kilometer för att slippa träffa de här människorna,
och nu hittar jag dem i Paris!", säger en muslimsk student från ett
arabland. Islamisterna blir allt fler bland studenterna och lärarna
på "Nationella Institutet för österländska språk och civilisationer",
som brukade stoltsera med att vara en framgångsrik smältdegel
för människor från hela världen som kom dit för att lära sig turkiska,
hebreiska eller arabiska. Nu har det blivit allt fler kvinnliga studenter
klädda i Burka. "När en kvinnlig student kommer i jeans och T-shirt
i oktober, och börjar bära slöja i februari, börjar man se att det finns
ett problem" säger skolans rektor. Anonyma brev har skickats till
ledningen med klagomål om en "hotfull atmosfär" och ett
"förtryckande klimat som omöjliggör dialog", många diskussions-
ämnen tas inte upp med hänsyn till "den personliga säkerheten".

Omkring tre procent av studenterna uppskattas orsaka
problemen, men de har skapat ett "häpnadsväckande klimat",
där rädsla får kvinnor att börja täcka sig från huvud till fötter.
Enligt rektorn verkar det som om "krafter utanför skolan påverkar
dessa studentaktivister". Rena hot mot studenter har förekommit,
och lärare medger att de tillämpar självcensur för att "undvika
problem". Skolledningen har begärt vakter till skolans entréer,
för att se till att bara registrerade studenter kan ta sig in,
utan framgång. Rädsla för att alienera muslimska immigranter
har redan förmått EU att utelämna nämnandet av gud eller
Europas kristna rötter i konstitutionen.

Den italienska journalisten Oriana Fallaci varnar i sin bok
"The Rage and the Pride" för ett "islamiskt omvänt korståg",
som eftersträvar att erövra väst. "Det är ett religionskrig,
ett krig de kallar Jihad. Om vi inte försvarar oss, kommer
Jihad att vinna.., de kommer att avskaffa vår kultur, vår konst,
vår vetenskap, vår identitet, vår moral, våra värderingar,
våra nöjen.",

"Europa är inte längre Europa", säger hon,
"det är en islamisk provins, med närmare 16 miljoner
muslimer".
***
Min kommentar:
Något motsvarande finns ännu på någon svensk högskola,
däremot ökar det islamistiska grupptrycket efterhand på flera
gymnasieskolor i bl a Göteborg och Malmö. Med skol- och
kommunledningar som inte ser, inte hör och endast vågar
tala i politiskt korrekta termer stundar katastrofen...