onsdag, oktober 17, 2007

Det svider i skinnet....?

Som alerta Mitt Sverige redan tipsat om
kommer det på lördag en biofilm om
"svenska" islamister.
DET SVIDER I HJÄRTAT
**
Då den marknadsförs av Folkets Bio
och verkar härröra från den gamla
extremvänstern, ska man nog inte ha för
stora förväntningar. De kretsarna har mest
agerat professionella gråterskor över "stackars
missanpassade" ungdomar som Mirsad Bektašević
(alias Maximus) , Abdu-Raouf Wadman (alias
Abu Usama El-Swede) och Nima Nikain Ganjin
(alias Al-Mujahedon) .
***
Ur filmbolagets reklam:
2005 slog bosnisk polis till mot en lägenhet i Sarajevo där
ett misstänkt självmordsattentat planerades. Två unga män
greps, Mirsad från Kungälv och Cesur från Bröndby.
De hade spelat in en avskedsvideo, hade sprängmedel och
självmordsbälten redo och dömdes till långa fängelsestraff.
Varför söker unga muslimer från Norden ett martyrskap?
Förklaringarna i media är ofta enkla, generaliserande eller
intellektuella. Under två års tid följde dokumentärfilmaren
Oscar Hedin den miljö Mirsad kom ifrån.
Han fann människor bakom rubrikerna, han fann fler
unga män som sökt martyrskap och han fann
andra förklaringar.
***
Regissören Oscar Hedin skriver:

Vi lever i ett trauma efter den 11e september.
Vår samtids berättelser är antingen islamofobiska eller
förtäckt USA-kritik. Ingen har lyckats skildra de unga radikala
muslimerna som människor.När jag växte upp på 1980- och
90-talen konverterade flera av mina vänner till islam.
En av mina bästa vänner blev radikal muslim, vi fick svårt
att umgås och kontakten bröts. Under åren har jag ofta grubblat
över varför unga killar som växt upp här väljer den vägen.
2004 hörde jag om en ung kille som lämnat sin gravida
hustru för att söka martyrskap. Jag kunde inte förstå en sådan
drivkraft. Varför söker man som ung svensk muslim martyrskap?
Jag började filmarbetet och fann snart en ung kille
till som dött. Det visade sig att han var nära vän till min vän.
Vi hade kanske setts.I Göteborg fann jag miljön som gick
att skildra, där man kunde finna svar. Där fann jag en historia.
En historia som innehåller flera svar och ställer
nya frågor./ Oscar Hedin
***
Vid visningen av filmen DET SVIDER I HJÄRTAT
lördag 20 oktober 2007 kl 14:00 arrangeras ett
samtal efter filmen.Samtalet har rubriken
Vad får en ung svensk man att vilja bli martyr?
Deltagare är filmens regissör Oskar Hedin,
imamen Suad Mohammed och islamolog Jonas
Otterbeck. Samtalsledare är Kenny Åkesson
från Uppdrag granskning/SVT.
Arrangeras i samarbete med Re:Orient.
Biograf Panora, S:t Gertrud, Malmö