tisdag, september 18, 2007

"Du svinatryne...."

Det här var så bra att jag bara
måste klippa och klistra.
Hämtat från signaturen Ördög på Exilen.
(Tack !)
Med tanke på den allt högljuddare kakofoni av böner, rasismgnäll, pockanden, krav och hotelser som muslimerna utsätter hela västvärlden för, såväl stater och myndigheter som organisationer och företag, så borde de zaporogiska kosackernas frimodighet göras
mer känd.
**
År 1675 hade zaporogerna ("kosackerna bortom forsarna", det vill säga forsarna i Dnepr) besegrat den turkiske sultanens styrkor. Sultanen var inte nöjd, utan skrev ett brev där han försökte skrämma de obändiga kosackhoparna till lydnad.
**
Så här löd brevet, ungefär:
Jag, Sultanen, son av Muhammed, bror till Solen och Månen, Guds sonson och ställföreträdare, regent över konungarikena Makedonien, Babylonien, Jerusalem, Stora och Lilla Egypten, Kejsarnas Kejsare, Härskarnas Härskare, den oförliknelige riddaren, aldrig besegrad, den ståndaktige väktaren av Herrens grav, själve Guds förtrogne, muslimernas hopp och tröst, de kristnes förlägenhet och försvar - jag befaller Eder, zaporogiske kosacker, att frivilligt och utan att göra motstånd underkasta Eder Mig, och icke längre störa Mig med Edra angrepp. Sultanen av Turkiet, Muhammed IV.
**
Kosackerna samlades under sin hövding Ivan Sirko för att avfatta ett svarsbrev - scenen återgavs mer än 200 år senare i en berömd målning av Ilja Repin.
Så här löd svaret:
Zaporog-kosackerna till den turkiske sultanen!
Du turkiske satan, djävulens bror och kamrat och själva Lucifers sekreterare! Vad fan är du för en riddare, som inte en gång kan ta död på en igelkott med ditt nakna arsle? Vad djävulen skiter, det glufsar din krigshär i sig. Du horunge, aldrig skall kristnas söner underkasta sig dig, din här frukta vi icke, till lands och till vatten skola vi kämpa emot dig och knulla din mor till farväl. Du stekvändare av Babylon, stalldräng av Makedonien, ölbryggare av Jerusalem, getknullare av Alexandria, svinaherde av Stora och Lilla Egypten, sugga av Armenien, getabock av Tartarien, bödel av Kamenetz, tjuvstryker av Podolien, hela jordens och underjordens utböling, sonson av den gamle Ormen och kröken i vår kuk. Du svinatryne, du märrarumpa, du slaktarhund, du okristna fårskalle - gå och knulla din mor. Här har du kosackernas svar, du hednahund. Du skall icke ens få valla de kristnes svin. Nu sluta vi, ty dagen känna vi icke och kalender hava vi ingen, månen står i skyn, året står i boken, och dagen är densamma som hos er, och kyss oss förresten i rövhålet. Undertecknat ataman Ivan Sirko och hela zaporogernas här.

****

Sådan klartext skulle inte ens kunna missförstås

av ambassadören i Damaskus och hennes kompisar

på UD.....