fredag, september 28, 2007

Tips om bloggar-kollegor 2

Två nya bloggar som är värda
att notera:
Det obegripliga namnet tycks ha
ett samband med en fransk seriefigur,
vilket inte gör mig klokare....
Utgivare är däremot
Torbjörn Karfunkel,
känd från många Mellanösterndebatter,
som även tagit på sig den otacksamma uppgiften
att tala förnuftets röst i syndikalistiska kretsar.
Några exempel på artiklar:
***
skrivs av en som varit med förr,
men tyvärr väljer att vara anonym.
Även där bra MÖ-bevakning och skarpa
kommentarer. Exempel:
***
Ett kollektivt lycka till !
Vi behöver bli fler !