onsdag, augusti 15, 2007

Kan demokratiet overleve i et multikulturelt Europa?

Fjordman är beundransvärt produktiv.
Utöver alla artiklar i sommar på olika
bloggar kommer han nu också med en
större och mycket tankeväckande essay
(publicerad på norska i Snaphanen
och något omarbetad
engelska i Gates of Vienna)
Is Islam Compatible With Democracy?
"Denne artikkelen er løselig basert på,
men slett ikke identisk med, en artikkel
på vel 20.000 ord på engelsk der jeg
stiller spørsmålet om islam er
forenlig med demokrati.
Artikkelen er publisert porsjonsvis på
den internasjonale nettsiden Jihad Watch,
og deretter i sin helhet på bloggen Gates of Vienna.
En versjon av den engelske teksten som
er enklere å trykke ut, for dem som ikke
liker å lese lange tekster online, er også tilgjengelig.
Denne teksten fokuserer også på det jeg
oppfatter som andre trusler mot det
demokratiske systemet, som overnasjonale
organisasjoner som EU og masseinnvandring
kombinert med ideen om et flerkulturelt samfunn.
Islam er etter min mening den klart farligste
av de antidemokratiske impulsene Europa nå
utsettes for, men langt fra den eneste.
Etter å ha analysert situasjonen grundig,
er jeg kommet til den smertefulle konklusjonen
at dersom vi ikke forkaster ideen om et
flerkulturelt samfunn, oppløser EU og fremfor
alt stopper muslimsk innvandring, er vårt
demokratiske system i alvorlig trøbbel."