fredag, augusti 10, 2007

Nytt om pro-israeliska vänstern i Tyskland

En bra artikel i Ha´aretz
om det fenomen
jag skrev om nyligen:
den "anti-tyska" och pro-israeliska
vänstern i Tyskland.
(Tipstack till Anja Partanen)