torsdag, augusti 27, 2009

Transplantationsläkare: Aftonbladets skröna även medicinskt absurd


Aftonbladets skröna om judiska ritualmord för att
skaffa organ till transplantationer är även medicinskt
fullkomligt absurd.
Det konstaterar den erfarne
transplantationsläkaren Mats Eriksson i
gårdagens Svenska Dagbladet.
**

I en artikel i Aftonbladet beskrivs hur en palestinier
avlidit efter att ha skjutits i bröst, buk och ben. Han
transporteras i väg i en israelisk helikopter och då
kroppen återlämnas till anhöriga, så noterar man
ett stort snitt och drar slutsatsen att han, liksom
andra i liknande situation, använts som organdonator.
**
Bortsett från det faktum att det är osannolikt att organen
skall vara oskadade av kulorna och inte heller bemängda
med tarminnehåll, bakterier och klädespartiklar som följt
med i skottkanalerna så måste organen ha varit i dåligt
skick då han anlände till sjukhus efter att ha släpats,
transporterats först via jeep och därefter via helikopter.
Man kan teoretiskt tänka sig att en döende används för
organtagning, men de praktiska omständigheterna talar
emot att denna misstanke är rimlig. Det kan låta cyniskt,
men organen bör knappast ha varit av den kvaliteten att
man velat använda dessa till transplantation.
Tanken att använda någon som avlidit ute på fältet som
organdonator är absurd.
**
Det snitt som syns på bilden i Aftonbladets artikel
stämmer med ett vanligt obduktionssnitt.
Information till anhöriga om varför man utfört en
obduktion hade sannolikt minskat risken för dessa
spekulationer, vilka inte gagnar någon – allra minst
de efterlevande.
**
Läs hela artikeln
***
***