måndag, augusti 10, 2009

Mannen som gav AIDS ett omänskligt ansikte

Fatahkongressen var full av absurda debatter och
Att den gamle terroristens dödsorsak fortfarande
officiellt är okänd, beror enbart på att PLO bett
Frankrike hemligstämpla journaler och obduktions-
protokoll. Ett telefonsamtal från Abbas torde räcka
för att få det hela till kvällspressens förstasidor.
**
Det var ju knappast så lämpligt för en man som skulle
styra till stora delar islamistiska grupper. Så det fick
han smyga med livet igenom.
Nu hade han turen att gode vännen Ceausescu tillhanda-
höll sommarvillor där han fullständigt kunde vara sig
själv tillsammans med unga pojkvänner. Dessvärre
filmade och spelade Securitate in det hela. Det var
på så sätt KGB fick Arafat att dansa efter sin pipa.
General Ion Pacepa var chef för utlandsspionaget och
hoppade av från Rumänien 1978. Han har skrivit
memoarer som innehåller en hel del om Arafats
aktiviteter.
**
Joseph Farah berättar:
"After all, one former European intelligence chief recorded
his own observations of Arafat's sexual antics in a book,
published 16 years ago.
I'm referring to "Red Horizons" by Lt. Gen. Ion Mihai Pacepa,
the former head of Romanian intelligence.
He relates a conversation with Constantin Munteaunu, a
general assigned to teach Arafat and the Palestinian Liberation
Organization operations in deception and influence designed to
fool the West into granting the organization recognition.
"I just called the microphone monitoring center to ask about
the 'Fedayee,'" Arafat's code name, explained Munteaunu.
"After the meeting with the Comrade, he went directly to the
guest house and had dinner. At this very moment, the 'Fedayee'
is in his bedroom making love to his bodyguard.
The one I knew was his latest lover. He's playing tiger again.
The officer monitoring his microphones connected me live with
the bedroom, and the squawling almost broke my eardrums.
Arafat was roaring like a tiger, and his lover yelping like a hyena."
Munteaunu continued: "I've never before seen so much
cleverness, blood and filth all together in one man."
**
Ett inte ovanligt resultat av ett sådant liv är AIDS. Nu var det
ju lika omöjligt att erkänna offentligt som homosexualiteten.
Under 90-talet försämrades Arafats hälsa påtagligt. Samtidigt
plågades han och Fatahledningen alltmera av tanken på tron-
följden. Det fanns ingen med Arafats slughet, hänsynslöshet och
auktoritet som kunde ta över inom organisationen. Lösningen
vore naturligtvis en Arafat junior, som kunde styras av de
gamla bossarna. Hur ordnar man en sådan ?
**
Man kom på en briljant idé: En snygg och välutbildad kvinna
inköptes från en förmögen kristen familj i Jerusalem för att bli
FRU Arafat. Om han själv tvingades till avel eller det sköttes
på annat sätt vet vi inte. Resultatet blev i varje fall i Fatahs
ögon ett misslyckande: En dotter.....


Hustrun sändes i exil till Paris, förhoppningsvis inte smittad,
för att shoppa resten av sitt liv.
Yasser Arafat blev allt sjukare. Tidvis förvirrad och med de för
sjukdomen så typiska hudförändringarna klart synliga.
En stor grupp inom Fatah, liksom underrättelsefolk över
**
Till slut gjorde man en överenskommelse med Frankrike, som
lovade förvara Arafat på ett militärsjukhus fram till hans död
under fullständig sekretess. Han dog i november 2004 i Paris.
En kopia av obduktionsrapporten överlämnades till PLO-
ledningen. PFLP-CG: s ordförande Ahmed Jibril har bekräftat
att dödsorsaken angavs som AIDS. Då och då genom åren
har olika medier utanför "the mainstream" skrivit om saken,
som om Fatah själv kommer att släppa grisen ur säcken.
Lycka till !