lördag, augusti 01, 2009

Följeslagarna möter verkligheten - i Sderot

De s k ekumeniska följeslagarna i Israel har
ända sedan projektet startade kritiserats för
att fungera som PLO:s propagandamegafoner.
Trots påståendet att
"Det Ekumeniska följeslagarprogrammet skickar
följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med
följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och
att främja respekten för folkrätten. Genom
praktisk solidaritet stöds utsatta grupper
- såväl palestinier som israeler."
så är sanningen att "följeslagarna" hela tiden
varit fullständigt ointresserade av terror
mot israeler....
**
Därför var det sensationellt när de för andra
gången skulle granska terrorn mot israeler i
våren 2008 blev väldigt kort - men då regnade
missilerna för fullt, vilket kan vara obehagligt
för känsliga europeer....)
Att beskjutningen pågått sedan 2001 och nu
är det 2009 kan vi ju för ett ögonblick glömma
- sent vaknar syndarna....
**
Sderot Media Center berättar om följeslagarnas
Det ska bli spännande när följeslagarnas rapport
om besöket kommer på deras hemsida. På den
existerar hittills bara Judéen och Samarien.
**
Bakgrundsfakta om Sderot:
Sedan beskjutningen startade i januari 2001
har Sderot och västra Negev träffats av mer
än 10.000 granater och missiler, varav 226
sedan senaste vapenvilan. 26 israeler har
dödats och 600 sårats. Tusentals har blivit
hemlösa och traumatiserade av beskjutningen.
Läs regelbundet på Sderot Media Center-
invånarnas eget informationsforum.