torsdag, juli 30, 2009

Varför blir konvertiter terrorister ?

Just nu pågår viktiga terroristrättegångar mot
islamister i bl a Australien och Tyskland. Samtidigt
grips en ny grupp i USA. Det de har gemensamt är att
terrorgrupperna leds av kristna som konverterat
till islam.
**
I USA greps en liga ledd av talibanveteranen Daniel
“Saifullah” Boyd, som bl a rekryterat sina söner till jihad.
I Australien pågår rättegången mot konvertiten Shane Kent,
som tillsammans med imam Abdul Nacer Benbrika planerade
spränga 100.000 åskådare på en stor fotbollsarena....
I Tyskland döms snart den s k Sauerlandgruppen där
ledare, för att ha planlagt bilbomber och andra attentat.
**
Jihad har behandlat frågan tidigare och visat vilken
dominerande roll de ganska få konvertiterna fått i
den islamistiska terrorismen:
*
*
*
**
Nu är det ju inget unikt fenomen att just konvertiter
vill vara allra mest renläriga och brinnande i sin nya tro.
Det är säkert ett konvertitbeteende som både
präster och rabbiner kan vittna om.
Men när läste vi om nykonverterade kristna eller
judar som mördar oliktänkande ?
Varför lockas just muslimska konvertiter till
terrorismen ?
Vad är det som gör att hatet och föraktet mot
oliktänkande spelar en så central roll för dem ?
Är det för att islam är en våldsbenägen religion ?
Några få terrorister från denna i sig ganska lilla
grupp konvertiter kunde vara en statistisk slump,
men när jag på några timmar via nätet kan spåra
över femtio muslimska konvertiter som varit
inblandade i islamistisk terrorverksamhet det
senaste årtiondet, då är det definitivt ingen slump
längre.
Då frestas jag att kalla det ett allvarligt
systemfel hos islam.....