måndag, januari 25, 2010

Varför frodas antisemitismen i Malmö ?

Skånska Dagbladet har tre intressanta artiklar
idag om den ökande antisemitismen i Malmö.
*
*
*
***
Det nya är väl snarast att medierna uppmärk-
sammar det....
Antisemitismen i Malmö har ständigt trappats upp
de senaste tio åren. Det öppna våldet mot judar är
väl fortfarande ganska begränsat. Däremot har
det skapats en atmosfär av hat och hot, inte
minst i skolorna, som både judar och Israelvänner
upplever som farlig.
Kommunledningens likgiltighet, för att inte säga
medlöperi, förbättrar definitivt inte läget.....
***
Vilka är då de aggressiva antisemiterna
i Malmö ?
**
*
*
***
Jewish Agency konstaterade igår i en rapport
att antisemitismen i Europa inte varit
De talar också i klartext om varför....
"The anti-Semitic attacks “were mostly perpetrated
by Muslims from large local Muslim communities,
including Palestinians, mainly in France, Britain,
Belgium, Scandinavia, Germany and the United
States,” the report stated.
In France, there were 631 incidents in the first
six months compared with 464 for all of 2008,
and more than 100 incidents were recorded in
Paris, where the involvement of Muslim teenagers
was noted. Among the attacks in France was
one on a handicapped Jewish woman.
*
The demonization and de-legitimatization of
Israel in propaganda by the radical left and
human rights organizations intensifies the
hostile mood against Israel and its supporters,
encouraging the extreme stands of local Muslims,”
the Coordination Forum for Countering Anti-
Semitism added in summing up the report's findings."
***
Varför är då judehatet så utbrett i Malmö ?
Låt oss formulera frågan så här istället:
Vilken annan europeisk storstad har
över 30 % muslimer ?
***
*
*
*
**
Sätter jag då likhetstecken mellan fler muslimer
och ökande antisemitism ?
Nej, men fler muslimer = fler islamister.
En av grundstenarna i islamisternas
agitation är hatet mot judar och kristna.
I en stad där Hizballah och Hamas är
ledande opinionsbildare i moskéerna
märks det naturligtvis i skolorna och
på gatorna.
Sedan är det upp till oss själva om vi
tycker att det är något man får lära
sig leva med eller om vi gör motstånd
mot hatet och intoleransen...
****
UPDATE:
Fler artiklar i SkD:
*
***
nsk, nsk, nsk, dag, nsk, nsk, hd, dag. nd, nd, nd, nd, nd , smp, svd, skd, skd,