torsdag, januari 21, 2010

AVSLÖJANDE: De iranska mullornas hemliga bankkonton utomlands

De iranska mullorna som styr den
islamistiska terrorstaten har lyckats
lägga vantarna på miljardbelopp från
staten. Det handlar bl a de stora väl-
görenhetsfonder som Shahen byggde
upp från landets oljeinkomster. Då
användes de till folkets bästa, idag
till mullornas lyx och överdåd...
***
Efter Khomeinis maktövertagande
började islamisterna uttaxera miljarder
i religiös skatt, som försvann i islamistiska
stiftelser utan varje som helst offentlig
kontroll. Uppenbarligen har mycket
hamnat i mullornas djupa fickor.
***
En banktjänsteman som är medlem av
motståndsrörelsen i Iran har samlat fakta
kring "mullah-miljonärer", som öppnat
bankkonton i utlandet. Det är inga små-
förskingrare det handlar om; tiotals, hundra-
tals miljoner i dollars och euro insatta på konton
alltifrån Belgien till Malaysia.
**
A brief report on Bank accounts of the
heads of the Islamic republic of Iran
in foreign countries:
(With special thanks to one of the
Green supporters who is working in a
bank in Malaysia)
1- Gholam Hossein Elham:
25 M USD at Dubai, 13 M USD at Turkey,
17 M USD at Swiss, 0.7 M USD at Beirut
2- S.H. Panahian: 11 M USD at Islamic
Bank of Sharjeh, 4 M EU at Malaysia,
3- Masoud Kazemi: 45 M EU Germany,
4.2 M USD at Dubai
4- Ali Hashemi Bahramani: 5.2 M USD
at Kuwait, 11 M EU at Belgium, 23 M
USD at Dubai, an Unknown account in Swiss
5- Mohamad Mohamadi: 12 M USD at
Dubai, 17 M USD at Kuwait, 8 M EU at Turkey
6- Mehdi Ahmadi Nejad: 18 M EU at
Belgium, 45 M EU at Swiss, 44 M USD
at Islamic bank at Sharjeh
7- Naziyeh Khamenehiee : 7 M USD at
Turkey, 65 M EU at Germany, 122 Pound
M at Great Britain
8- Sadegh Mahsouli: 14 M EU at United
Arab Emirates, 24 M USD at Turkey, 3
M EU at Malaysia
9- Mojtaba Khameneiee: 1 B Pound Great
Britain (has been blocked), 2.2 B EU at
Germany, 766 M USD at Qatar, an unknown
account at Swiss
10- Hossein Ma`adi khah: 15 M USD at
Kuwait, 45 M EU at Austria, 7 M USD at
United Arab Emirates
11- Isa KAlantari: 3.2 M EU at
Belgium, 1.2 M USD at Italy
12- Hossein Taeb: 122 M USD United
Arab Emirates, 42 M EU Italy
13- Masoud Hajarian Kashani:
92 M USD at Austria, 13.7 M USD Qatar
14- Sardar Ahmad Vahidi: 32 M USD
United Arab Emirates, 65 M USD at
Turkey, 122 M USD at Germany (has
been blocked)
15- Abas Kadkhodaiee:
2.5 M EU Itay, 7.1 M USD Kuwait, 32
M USD Dubai
***
***
OBS !
Känner någon läsare igen namnet
på någon mullah som opererat i
Tyskland eller Skandinavien.
Sänd mig ett mail på
och berätta !