tisdag, januari 19, 2010

Sabuni: "Unga islamister tickande bomber"


Integrationsminister Nyamko Sabuni (FP)
vill på ett bättre sätt stödja "våldsbejakande
islamister", som fastnat i extrema
organisationer, att hoppa av,
rapporterar Ekot.
Tidigare har avhoppare från nynazistiska
organisationer fått hjälp, men nu ska även
islamister omfattas.
***
– Vi har identifierat ett antal nätverk och
organisationer som rekryterar framför allt
unga människor som känner ett utanförskap.
Vi vet också att det finns många som vill
lämna dessa organisationer, men som inte
alltid får ett stöd från samhället.
***
Integrationsminister Nyamko Sabuni har gett
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att kartlägga
behovet av en avhopparverksamhet också
för personer som vill lämna så kallad "vålds-
bejakande islamism".
Det finns tillräckliga indikationer på att
extremismen förekommer och växer sig
starkare i Sverige för att gå vidare med
en mer djuplodad kartläggning, säger
integrationsministern.
***
Ungdomsstyrelsen ska också utvärdera
avhopparverksamheten Exit som i Frys-
husets regi hjälpt nynazister att hoppa av.
Frågan om social oro och hot mot
demokratin kommer upp på Folk och
Försvars pågående konferens i Sälen
under dagen där Sabuni ska tala.
***
– Antingen så stödjer samhället dem
tillbaka till ett normalt liv, eller så har
vi tickande bomber i samhället.
***
Ekots oerhört intelligenta och PK fråga:
Finns det inte en risk att man spär på
fördomar genom att starta ett sånt här
arbete?
– Det kanske finns någon som tycker så.
Men jag tror att vi måste blotta problemen
och prata om dem för att kunna sätta in
de lösningar som behövs.
***
Även organisationen Sveriges kommuner
och landsting, SKL, ska engageras i före-
byggande arbete mot extremism.
SKL ska sammanställa och beskriva hur
kommuner, landsting och regioner
arbetar med problemen lokalt.
För det är på lokalnivå arbetet måste
ske säger Nyamko Sabuni.
- All typ av förebyggande arbete fungerar
ju bäst på lokal nivå, så där är
kommunerna väldigt viktiga.
****
Kommentar:
Sabunis initiativ är välkommet och
nödvändigt,om än lite sent påkommet.
Det är väl också tveksamt om det finns
någon efterfrågan på "avhopparservice"
bland unga jihadister.
Kan inte minnas något fall av avhopp
från de jihadistiska organisationerna
i Sverige.
Myten att jihadister är lågutbildade
ungdomar som känner "utanförskap"
till det svenska samhället punkterades
effektivt av den danska forsknings-
rapporten nyligen. Tack vare den
vet vi nu också att ca 5 % av de
unga muslimerna är våldsbenägna
jihadister.
I regel är nog de unga islamisterna
betydligt bättre indoktrinerade och
starkare i tron än de "experter" de ska
konfronteras med....
Ett stort problem blir naturligtvis att
finna experter som både kan något
om islamismen i Sverige och är tillräckligt
politiskt korrekta för att kunna
anlitas av regeringen.
Ett varnande exempel såg vi ju när
seriösa utredningen av sitt slag i
Sverige, gjorde ett gott jobb och
som tack lynchades av extrem-
vänstern och deras islamistiska
vänner.
Men lycka till, Nyamko !
***
svd, dag, svd, sds, skd,gp, hd, bar, smp, ds, nd, nd, kt, gp, smp, blt,