lördag, januari 09, 2010

Var fjärde ung muslim i Danmark islamist

vitt på det vi redan visste:
Militant islamism är på stark frammarsch bland
de unga muslimerna. Drygt 5 % betecknar sig
som jihadister, d v s islamister som är beredda
begå terrordåd. Ytterligare 20 % stöder
islamismen i största allmänhet....
***
Rapporten, "Krigens Hus – islamisk radikalisering i
Danmark" är gjord på Center for Forskning i
Islamisme og Radikaliseringsprocesser (CIR)
ved Aarhus Universitet och baseras på över 1.000
intervjuer med unga muslimer mellan 15 och 30 år.
Ansvariga för undersökningen är forskarna Shahamak
Rezaei och Marco Goli.
***
Intressant är också forskarnas slutsats
att det inte finns något samband mellan
extremism och dålig integration....
- De mest radikaliserade är välutbildade,
talar bra danska, ser dansk TV, har
arbete och tjänar pengar, säger
Shahamak Rezaei.
***
Här finns dock ett visst samband,
eller hur....
***
Några exempel på "de 5 procenten":
****
SvD, 2, A, DN, 2, 3, 4, 5, 6, SvD, 2, 3, 4, 5, D, 2, 3, 4, Gp, 2, Vlt, 2, 3, Blt, 2, Vg, 2, 3, Tv2, 2, 3,
P, 2, 3, 4, Vl, 2, N, Sk, 2, 3, Syd, 2, Tra, Ns, Kri, Hd, 2, Bt, 2, C, Svt, 2, 3, B, Pt, H, D, F, E, Sr, 2, 3, 4, A, , E