fredag, januari 22, 2010

Polisen griper salafistiska hatpredikanter

Tyska polisen gjorde i onsdags ett trettiotal razzior
mot ett salafistiskt nätverk kring den f d boxaren Pierre
Vogel (alias Abu Hamza). Vogel är den främste
islamistiske hatpredikanten inom det tyskspråkiga
området, men har sedan en tid inreseförbud i Schweiz.
De flesta predikanterna i nätverket är konvertiter och
står för en mycket extrem islamism. Förutom Vogel är
de ledande predikanterna Sven Lau (alias Abu Adam)
och Muhammed Ciftci (alias Abu Anas).
Deras bas har varit stiftelsen „Islamische Bildungs-
und Kulturzentrum Braunschweig “ och hem-
**
Vid razziorna i fem moskéer och ett stort antal förenings-
lokaler hittade polisen bl a stora mängder skrifter som
bedöms som rasistiska och kvinnofientliga.
Salafisterna arbetar hårt för införandet av sharia som
lag i Tyskland. Deras mest populära skrift är "Kvinnor
under islams beskydd" som beskriver hur muslimska
kvinnor ska tuktas.
**
Islamforskaren professor Ralph Ghadban beskriver för
Politiken hur salafisterna ser på äktenskapet och kvinnan:
»Efter islamisk ret indgår parterne ægteskab under
den forudsætning, at kvinden står seksuelt til mandens
rådighed. Det skriver hun under på. Hun er forpligtet
til at tilfredsstille ham, også når hun ikke har lyst.
Hvis hun har sex med sin mand mod sin vilje, er
det efter den civile lov voldtægt. Efter islamisk ret
er det lovligt«.
**
»Når kvinden vægrer sig, så kan hendes mand slå
hende. Det diskuteres, hvor hårdt han må slå, og
han må ikke tilføje hende fysisk skade.
Jeg ville sige, at det, vi efter tysk ret ville kalde
voldtægt, er reglen, ikke undtagelsen i muslimske
ægteskaber. Men ingen driver forskning inden for
dette område«, siger Ghadban.
En af de beslaglagte bøger blev allerede for et år
siden erklæret ulovlig. Det hedder heri, at manden
må slå sin kone, hvis han ikke følger hans anvisninger.
Det skal dog ske uden at såre hende eller brække
hendes knogler. Ansigtet må ikke rammes.
På den anden side hedder det, at lydige kvinder
»nyder at blive slået«.
****
dag, dag, svd, hd, gp, vk,