tisdag, mars 14, 2006

82,6 % antisemiter - "en markant skillnad"??

"Ny rapport om antisemitismen i Sverige: 41 procent har en helt
eller delvis negativ syn på judar. 25 procent av svenskarna är
negativa till tanken på en jude som statsminister. Lika många
anser att judarna har stort inflytande över världsekonomin,
15 procent anser att judarna har för stor makt i världen i dag.
Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia
och Brå, som genomförts bland närmare 3 000 svenskar och
som publiceras i dag."

Så skriver Forum för Levande historia i sitt pressmeddelande
och lyckas fullständigt missa det som är mest sensationellt
och uppseeendeväckande i undersökningen:

Bland muslimer i Sverige har 82,6 % en "helt eller
delvis negativ syn på judar", d v s är vad vi i dagligt tal
kallar antisemiter !

Långt ner i pressmeddelandet hittar man denna
försiktiga formulering:
"En markant skillnad framträder beträffande religiös-kulturell
tillhörighet: antisemitismen är jämförelsevis betydligt mer
utbredd bland dem som identifierar sig som muslimer än
bland dem som betecknar sig som kristna eller icke-religiösa."

Årets underdrift....?

Statsministerns kraftfulla ord om resultaten är verkligen
motiverade:
"- Jag måste säga att jag är skrämd och förvånad när man
har den typen av svar, särskilt när det gäller inställningen
i statsministerfrågan, det förvånar mig verkligen.

- Å andra sidan, antisemitism finns i alla samhällen,
den sticker regelbundet upp sitt fula tryne, och det
gäller att trycka tillbaka den och aldrig slappna av."