torsdag, mars 30, 2006

Ett brev betyder så mycket...


Jihad citerade 22 mars Yemen Observer, som berättade om ett brev från
Leila Freivalds till kollegan i Jemen.
Det anmärkningsvärda var formuleringen:
"Den svenska ministern uttryckte sitt avståndstagande och sorg över
den förnyade publiceringen av teckningarna på en högerextremistisk
grupps hemsida och tillade att
den svenska regeringen hade stängt ner hemsidan"

Fp-ledaren Lars Leijonborg (f ö den ende partiledare som reagerat
på övergreppet på yttrandefriheten) uppmärksammade
uppenbarligen vår artikel
och tog upp frågan i sitt nyhetsbrev 28 mars.

Senaste turen är att UD förnekar all kännedom om
skrivelsen (se Riksdag & Departement 11/2006).
Det tycks återigen bli Konstitutionsutskottet som får
vaska fram sanningen ur den byråkratiska snårskogen på UD....