måndag, december 19, 2011

Malmös judar talar klartext om muslimsk antisemitism

De ledande i Judiska Församlingen i Malmö
har för första gången genomfört en mani-
festation mot den växande antisemitismen i
staden. Tidigare har man valt att tassa tyst
och försiktigt, men för första gången talar nu en
Frågan, vilka det är som ligger bakom hetsen,
besvarar han utan att sväva på målet:
– Det är uteslutande muslimer.
Vi har ett problem i Malmö; att här finns
muslimer som inte gillar judar. Men det är
något som media väljer att förtiga. Att tala
om det anses inte politiskt korrekt och man
är väl rädd för att framstå som rasistisk.
Men man måste ju ändå säga sanningen.
Dock understryker han att alla muslimer i
Malmö inte ska dras över en kam. Det är
en mindre grupp det handlar om.
Andra muslimer ger judarna sitt stöd och
inte minst har man från Islamic centers
håll uttryckt sin avsky över antisemitismen,
säger han.

***
Läs också
*
*