måndag, november 21, 2011

Klarsynt rabbin om antisemitismen i Malmö

Om den galopperande antisemitismen i
Malmö har det skrivits mycket.
En utmärkt intervju med stadens rabbin
Shneur Kesselman trycktes i Dagens
Nyheter nyligen. Kesselman berättar om
hur han kom till Malmö för sju år sedan
helt oförberedd på den kompakta anti-
semitismen i staden. Nu har polisen
registrerat ett åttiotal antisemitiska
"incidenter" mot rabbinen....
Trots allt vill han stanna kvar och
kämpa mot judehatet.
**
Människor har spottat på honom, kastat tomma
läskedrycksburkar mot honom och kallat honom
”judejävel”. Shneur Kesselman har många gånger
de senaste åren insett vad hat kan driva människor
till och hur det känns att vara hatad.
Hos Malmöpolisen finns en pärm med
anmälningar han lämnat in.
Där är ett åttiotal ”incidenter” registrerade.
Ibland orkar Shneur inte anmäla alla
trakasserier han utsätts för på grund av att
han är jude.
– Orden och att folk spottar efter mig är obehagligt.
Men det som skrämmer mest är hatet som syns i
människornas ögon, i ögonen på dem som vill ont.
Jag har ingen aning om var deras gräns går någon-
stans, hur långt de kan gå.

**
Varför finns det ett sådant hat mot
dig och judar i Malmö?
– Det handlar om ren antisemitism,
om ett rent judehat. I en diskussion kan jag acceptera
kritik som riktas mot till exempel den politik som staten
Israel står för, även om jag inte skulle hålla med kritikerna.
Men här handlar det om personer som inte drar en gräns
mellan politik och religion.
Vilka uttrycker detta hat?
– För det mesta är det unga muslimer och det
borde ingen blunda för. Det är tragiskt att det ska
vara så, att hat ska frodas i religiösa kretsar.
**
Hur kan hatet i Malmö stoppas?
– Det är en svår fråga. Föräldrarna har huvud-
ansvaret för de värderingar som de uppfostrar
sina barn utifrån, sedan tycker jag att våra
politiker och skolor också har en mycket viktig
roll i det här. Men tyvärr verkar hatet vara så
pass utbrett här i Malmö att det inte kommer
att vara lätt att stoppa det.
Är lösningen mer kunskap?
– Kunskap är säkert en viktig faktor. Men vi ska inte
glömma att många som hatar också är kunniga.
De som ledde utrotningen av miljoner judar
i Tyskland och andra länder under andra världs-
kriget var ofta välutbildade. Läkare, präster, filosofer ...
många med mycket kunskap deltog och stödde denna
politik. Kunskap är inget vaccin mot hat, det kan
faktiskt också leda till ökat hat.
– Hatet är här för att stanna eftersom det är en del
av den mänskliga naturen. Men var och en har ett
stort ansvar för att inte tillåta det onda inom sig att
komma till uttryck, och att motverka tankar och
känslor som är kopplade till hat. Det kan vara en
del av lösningen för att minska hatet i världen.
***
***
Läs också:

*