måndag, november 07, 2011

Föreningsgatan - hatets gata....


Hemkommen från några dagar i London
upptäcker jag att allting är sig likt i Malmö.
Och ingen tycks fråga VARFÖR ?

MALMÖ Här är hatets gata -
Föreningsgatan i Malmö.
Det finns ingen annan plats i Sverige där
judiska män och kvinnor utsätts för lika
många hatbrott.
Trots förra årets debatt om utbredd anti-
semitism i Malmö har inget förändrats.
I stället har det blivit värre.
- I år ökar antalet anmälningarna, säger
Jeanette Larsson på Malmöpolisen.
**
Mest utsatt är judiska församlingens rabbin,
Schneur Kesselman. Cirka hälften av anmälda
antisemitiska hatbrott i år är riktade mot honom.
Häromdagen kom ytterligare tio anmälningar.
Glåpord och gester
Men också medlemmar i församlingen på väg till
eller från synagogan vid Betaniaplan i Malmö utsätts.
Det handlar om glåpord, kränkande omdömen och
gester från förbipasserande och personer som åker
förbi i bil.
Nyligen firade församlingen det judiska nyåret och
högtiden Yom Kippur.
Firandet fick en obehaglig eftersmak för flera
medlemmar.
De och även rabbin Kesselman utsattes för hatbrott
i samband med högtiderna. Oftast just i anslutning till
synagogan vid Föreningsgatan.
De tio nya anmälningarna fogas till de i år gjorda 37
anmälningar av antisemitiska hatbrott som Malmö-
polisen utreder.
***
***
Läs också
*