fredag, november 18, 2011

Stor framgång för danska islamkritiker

En medlemsökning med 60 % på ett halvår
skulle vilken förening som helst vara nöjd
med.
När det sedan gäller en organisation som
i hög grad har medierna och det politiska
etablissemanget emot sig är det ännu mera
oväntat. Danish Defence League har
uppenbarligen lyckats bra. Den danska
avläggaren till brittiska EDL har nu 1.600
medlemmar.
Liksom moderorganisationen framstår den
tyvärr i medierna som den politiskt nyväckta
delen av fotbollshuliganismen, men påstår sig
ha större ambitioner. EDL har lyckats
medvetandegöra  tusentals unga män ur
arbetarklassen om hotet från islamismen.
Det återstår att bevisa att man även
klarar av ett seriöst politiskt arbete.
Alltså: Vi får med tiden se om det kommer
något vettigt ut av både EDL och DDL.
Låt oss markera med kryss....
***