fredag, december 16, 2011

Libysk jihad exporteras till Skåne....

Skånelandstinget tycks bli allt dyrare för
oss skattebetalare samtidigt som 
patienterna går in i de eviga köernas värld...
Thomas Nydahl berättar om hur de knappa
sjukvårdsresurserna används till att belöna
den segrande fraktionen i Libyen...
**
Igår meddelade Lunds universitetssjukhus att de inte har
en enda ledig vårdplats och att pengarna är slut.
Ett enda exempel, alla vet att man kunde rada upp dem,
oändligt. Sjukvården i Skåne går på knä. Köerna blir allt längre.

För någon vecka sedan meddelade Skåne-landstinget att
man skulle låta en delegation flyga till Libyen för att hämta
krigsskadade män till vårt län och ge dem vård.
Det ansågs det finnas utrymme och resurser till.

Det fanns reservationer. Människor var skeptiska.
Erfarenheten från Danmark, mindre än en månad gammal,
visade hur svårt det kunde bli. Att ta emot män från den
arabiska fronten var kanske inte så enkelt som man kunde
tro. Nu är de här. I Lund, i Trelleborg, i Hässleholm och i
Kristianstad. När de flögs hit undrade jag över om urvalet
endast skett på medicinska grunder, eller om landstingets
herrar också funderat på klaner och andra identiteter i det
libyska samhället. De aspekterna är bra mycket viktigare
än vad herrarna i Skånehuset ens kan föreställa sig.
Eller är det så enkelt att Sverige på grund av deltagandet i
sönderbombandet av Libyen har en moralisk/ekonomisk
förpliktelse gentemot landets soldater?

Uppenbarligen visste och förstod de ingenting alls av det.
De flög ner, besiktigade skadorna och valde de män de
ville vårda i den skånska idyllen.

I Åhus, där vi vanligtvis njuter av havet, har man byggt
ett antal nya, åttakantiga hus. För sommargäster.
Där inhystes för dryga 48 timmar sedan de krigsskadade
männen. För 24 timmar sedan bröt helvetet ut. Knivslagsmål.
Poliserna som larmats till platsen attackerades och tvingades
skjuta skarpt.
Vad är det vi gör? Hur naiva får vi bli? Jag är bara dum som
använder ordet vi. Vad det handlar om är med all säkerhet
en naiv svensk tjänstemannaklass som tror sig fixa bra affärs-
kontrakt med den nya, islamiska, överheten i Libyen.
De kommer att misslyckas. Vreden och rädslan som nu finns
bland invånarna i Åhus har säkert sin motsvarighet på andra
orter dit man tagit krigstaggade, hetsiga unga arabiska män
som gärna fortsätter att slåss.