fredag, december 23, 2011

Salafister bränner Egyptens historia

I januari och februari rapporterade jag
regelbundet om plundringen och vandal-
iseringen av Egyptiska Muséet och en
mängd arkeologiska utgrävningar i
Egypten.
*
*
**
Då visade sig förstörelsen inte vara så
omfattande. Mycket, t ex plundringen
av Egyptiska Muséet, var mest media-
ankor. Fattiga bönder letade guld på
utgrävningarna när turistpolisen flydde.
**
För en vecka sedan kom den verkliga
katastrofen. Salafister brände ned
Institute d’Egypte, ett forskningsinstitut
grundat av Napoleon Bonaparte 1798
för att bl a dokumentera den klassiska
egyptiska kulturen. Byggnaden låg vid
Tahrirtorget och brann i nästan tolv
timmar. Brandkåren bidrog till förstörelsen
genom att dränka byggnaden med riktigt
mycket vatten....
Institutets arkiv på 192.000 volymer
skövlades och brändes medan mobben
vrålade Allahu Akbar.....
Antikvarisk personal och frivilliga försöker
rädda så mycket som möjligt ur spillrorna.
Bland det totalförstörda finns de 24 hand-
skrivna volymerna Description de l’Egypte,
som Napoleon tog initiativet till för att
dokumentera den egyptologiska forskningens
ståndpunkt omkring 1800.
***
Läs mera om illdådet på Arab News