torsdag, december 15, 2011

Antisemitismen i Malmö - värst i Sverige

mycket pengar när regeringen idag anslår
fyra miljoner kronor för att öka säkerheten
för Sveriges judar.
– Problemen är störst i Malmö, säger integrations-
minister Erik Ullenhag (FP).
Och VARFÖR är det så ?
**
Idag, torsdag, fattar regeringen beslut om ett engångs-
belopp på fyra miljoner kronor för att öka säkerheten
och minska utsattheten för den judiska minoriteten.
Regeringen ger 3,5 miljoner kronor till Judiska
Centralrådet, som sedan ska fördela pengarna mellan
församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
500 000 kronor behålls av regeringen för speciella
åtgärder med anledning av något oförutsett riktat
mot svenska judar.
Malmö kommer att få mest pengar, enligt Judiska
Centralrådets ordförande Lena Posner-Körösi.
– Judarna där är mest utsatta. Malmö kommun är
inte heller lika generös när det gäller att anslå pengar
till säkerheten runt synagogan, säger Lena Posner-
Körösi.
**
Pengarna ska gå till att förbättra den fysiska säker-
heten vid synagogan och den judiska församlingens
hus. Det kan handla om skottsäkra glas, bättre lås
och kraftigare dörrar. Eller om de betongblock som
ställs upp runt synagogan vid större helger, när hot-
bilden ökar.
– Betongblocken kostar 40–50 000 kronor i hyra,
frakt och uppsättning. Idag tas pengarna ur församlings-
medlemmarnas fickor, säger en man inom Malmös
judiska församlings egen säkerhetsorganisation.
Han berättar att Malmö stad sade nej till en förfrågan
om att bekosta betongblocken – säkerhet var enligt
kommunen en uppgift för polisen. Säkerhetsmannen
vill vara anonym på grund av sin familj och den
utsatthet det innebär att vara jude i Malmö.
– Senast i oktober fick jag höra att jag var en jävla
jude när jag stod som vakt utanför synagogan,
berättar han.
**
Och när tänker regeringen ställa den naturliga frågan
VARFÖR ?
Varför blommar antisemitismen som värst i Malmö ?
Varför trakasseras judar mest i Malmö ?
Varför har kommunledningen intima förbindelser
med Hamas ?
Varför protesterar så få mot antisemitismen i Malmö ?
***
Läs också
*
*