fredag, mars 18, 2011

Den permanenta skandalen Ilmar Reepalu

förpesta Malmö.
"En förtroendevald politiker som inte
tar ansvar för alla sina invånare i
Malmö, lägger ut dimridåer och
skyller på andra."
Det är skarp kritik representanter för
Simon Wiesenthal-centret riktar mot
kommunalrådet Ilmar Reepalu efter
**
tanter besökte Malmö i veckan var de
fåordiga. Nu talar man ut i klartext.
I ett brev skickat till Ilmar Reepalu i
onsdags uttrycker Rabbin Abraham Cooper
och Shimon Samuels besvikelse över hur
kommunalrådet i Malmö agerar.
**
- Vi är besvikna över de dimridåer Ilmar
Reepalu lägger ut om sitt ansvar för sina
judiska invånare . Han skyller ifrån sig
på andra - att ansvaret ligger hos "polisen"
eller "i Stockholm". Även andra minoritets-
grupper känner en otrygghet i Malmö.
Representanterna för de muslimska respektive
romska grupperna i Malmö är av samma
uppfattning som vi rörande Ilmar Reepalus
agerande, säger till Skånska Dagbladet
Shimon Samuels, ansvarig för internationella
relationer vid Simon Wiesenthal Center i Paris.
**
- Ilmar Reepalu tillåter att utländska konflikter
importeras till Malmö och skapar politisk diskurs.
Det förvärrar motsättningarna i samhället och
ökar potentiella risker, särskilt för de judiska
invånarna. Så agerar inte en förtroendevald
politiker som tar ansvar för alla sina invånare.
***
***
Läs också
***
Bakgrund kring Reepalau, antisemitism
och islamism:
*
*
*
*
*
*****
UPDATE:
"Visst har Reepalu fortfarande vänner"
Det är intressant att se hur Reepalus parti-
apparat skäms över Ilmars tokerier...
Ingen mera känd socialdemokrat har
gett Reepalu det minsta stöd. Alla tycks
enbart finna hans förföljelsemani pinsam.
Liksom Malmöborna väntar man bara på
att han äntligen ska gå i pension.
Men det betyder inte att Ilmar är utan
vänner. Tidningen Realisten berömmer
Reepalus antiisraeliska politik och försvarar
hans "rätt att ta avstånd från sionismen."
Vad är det då för vänner ?
Enligt Wikipedia:
Svenskarnas parti (SVP) är ett svenskt
nynazistiskt politiskt parti. Partiet gick tidigare
under beteckningen Folkfronten och
dessförinnan Nationalsocialistisk front. Partiet
bildades den 22 november 2008 efter att National-
socialistisk front lagts ner. Svenskarnas parti beskriver
sig själva som nationalister. Partiets tidning heter Realisten.
Svenskarnas parti hör till de grupper som bevakas
av svenska säkerhetspolisen, och anses
av dem ingå i vit makt-miljön.