tisdag, mars 01, 2011

Khaddaffi och muslimerna i Sverige

Gudmundson i SvD ställer en del

för etablissemanget besvärliga frågor om

Muammar Khaddaffis inflytande över det

muslimska livet i Sverige.

**

Som vi skrivit om många gånger äger

numera libyska staten Sveriges största

moské (Jägersromoskén i Malmö).

Den "dagliga tillsynen" tycks utövas

av Khaddaffis säkerhetstjänst.

Det har väckt våldsamma reaktioner

från Malmös talrika salafister....

**

"Även för svensk del väcker folkresningarna

i Mellanöstern frågor.

World Islamic Call Society (WICS) framhåller

Muammar Gaddafi som den islamiska världens

självklara ledare. Det är inte så konstigt.

Organisationen är Gaddafis egen, skapad för att

skänka religiös legitimitet åt Gaddafis i övrigt socialistiska

diktatur. I dessa dagar, när Nordafrika står i brand och

Gaddafi skickat stridsflyg på den egna befolkningen,

skyltar hans WICS (www.islamic-call.net) istället med

den store ”broderledarens” senaste religiösa tal – en

sedvanligt förvirrad historia om hur, som han säger,

svarta, vita och gula kan försonas under Gaddafis

egna gröna flagg.

**

Man skulle kunna skratta. Men World Islamic Call Society

finansierar också en av Sveriges större muslimska

församlingar. Redan när Malmös stora moské grund-

lades förlitade den sig på till stor del på medel från

Muammar Gaddafi. När moskén för något år sedan

hamnade i ekonomiskt trångmål tog dock WICS

över ägandet helt (”Skandinaviens största moské

får ny ägare”, SR 15/12 2009).

**

Att Gaddafi till hundra procent äger en av Sveriges

största muslimska församlingar är naturligtvis en

politisk fråga i sig. En rad frågor om moskéns in-

riktning ifråga om demokrati och mänskliga

rättigheter är berättigade, i synnerhet när man

betänker hur Gaddafi möjligen har haft inflytande

över moskéns skötsel (”Libysk spion i styrelsen

för moskén”, SR 1/3 2010)."

***

Läs hela artikeln