måndag, mars 21, 2011

Ny islamistskandal kring nämndeman

skandal kring en islamistisk nämndeman.
Ebtisam Aldebe var nämndeman vid
Förvaltningsrätten i Stockholm (tillika
Migrationsdomstol) och avgjorde om muslimer
som konverterat till kristendomen skulle få
asyl i Sverige....
**
Nyligen ifrågasatte Malmö Tingsrätt om den
var lämplig som nämndeman vid en svensk
domstol. I Stockholm tycks ingen ha ifrågasatt
Ebtisam Aldebes lämplighet, trots klagomål från
de asylsökandes ombud....
Hon tycks konsekvent ha röstat för avslag
på konvertiters asylansökningar.
**
Ebtisam Aldebe sitter med i styrelsen i
Centerpartiet i Solna. När hon kandiderade
till riksdagen 2006 backade hon offentligt
Uttalandena rönte stor uppmärksamhet inom
Centerpartiet, som dock valde att ge henne
fortsatt förtroende.
**
Ebtisams make Mahmoud Aldebe, general-
sekreterare för Sveriges muslimska förbund,
Muslimska Brödraskapets svenska avläggare,
har nyligen gått ut i ett offentligt angrepp mot
präster som döpt avhoppade muslimer.
Avhopp från islam är enligt sharialagen belagt
med dödsstraff....
****
*
*