fredag, mars 11, 2011

Jämtin - en jämmerlig Israelhatare ?


Socialdemokraternas valberedning har, såvitt
jag kan se, gjort både ett gott val och funnit
Håkan Juholt kommer säkert att med tiden
bli minst lika folkkär som Göran Persson,
medan Carin Jämtin är och förblir en dum
Israelhatare och vår mest misslyckade f d
t f utrikesminister.....
Tillåter mig återpublicera en avslöjande artikel
***
Tf utrikesminster Carin Jämtin har inte haft

någon bra vecka.

* Prickad av KU för sin passivitet i samband

med flodvågskatastrofen.


* En PR-resa till islamisterna i Sudan, som gick

alldeles åt h-e. De ville inte träffa henne och

hon måste repatrieras till Stockholm.


* Ett torgmöte i Solna Centrum, där hon intervjuades

av bloggaren Dmitri Vasserman blev den slutgiltiga

katastrofen.

Dmitri publicerade hela intervjun på sin

utmärkta blogg Utkast:

***

- Hej!

- Hej!

- Jag har en fråga. Våren 2002 offentliggjordes dokument

som bevisar att den palestinska regimen finansierar terrordåd

mot israeliska civila direkt ur budgeten. Sedan dess ökade det

svenska biståndet till den palestinska regimen lavinartat.

Pengarna påstås vara öronmärkta för diverse humanitära

projekt, däremot varje öre som hamnar i regimens budget

befriar pengar för finansiering av terrordåd mot israeliska civila.

Jag undrar på vilket sätt tar du i egenskap av biståndsminister

hänsyn till att pengarna som kommer till PA befriar resurser

för terrorverksamhet.

- För det första vill jag påpeka att bara en liten del av bistånds-

pengarna hamnar till den palestinska regeringen. Vi kanaliserar

större delen av pengar via FN och UNRWA, finansierar en

del icke-statliga projekt och bara en liten del går direkt till PA.

- Men ni finansierar ju ändå palestinsk propagandacentral

och andra regeringsprojekt.

- Ja, men du vet, palestinsk regering har så lite egna inkomster.

- Kanske för att de inte investerar i näringsliv och utveckling

och föredrar att finansiera ”martyrer”, hatlägren för barn,

hjärntvätt-TV osv. Och varje öre som ni pumpar i deras

budget befriar resurser just för terrorfrämjande verksamhet.

- Terrordåd begås på bägge sidor!

- På bägge sidor? Hur definierar du terrordåd?

- Mord. Barnamord till exempel.

- Och du hävdar att Israel avsiktligt mördar palestinska barn?

- Det är inte bara jag som hävdar det. Den internationella

domstolen i Haag har fastsällt det!

- Verkligen? I vilket utslag?

(Vänder blicken bort. Sedan dess tittar Jämtin aldrig på mig

och visar med hela sitt kroppsspråk att samtalet är obehagligt

för henne och det enda hon vill är att gå bort därifrån)

- Jag vet inte, jag har inte alla uppgifterna med mig.

(Åt sidan: "Karin, kan du komma fram och fortsätta

samtalet?")

- Men du hävdar att domstolen i Haag fastställt att Israel

avsiktligen mördar palestinska barn?

- Ja, det är så! (Den andra tjejen kommer fram och ställer

sig mellan mig och Carin Jämtin)

- Kan du åtminstone nämna beslutets årtal?

- Nej, jag måste gå. (Går bort och börjar prata med person

från hennes följe)

(Samtalet fortsätter med tjejen som kom fram.)
- Vad kan jag hjälpa dig med?

- Biståndsministern påstod just att den internationella dom-

stolen slog fast att Israel avsiktligt mördar palestinska barn.

Jag undrar vilket beslut refererade hon till.

- Muren är olaglig!

- Vi nämnde inte mursegmentet av säkerhetsstängslet

överhuvudtaget. Carin Jämtin påstod att israeler mördar barn

med flit och att domstolen i Haag har slagit fast att det är så.

Sådant beslut känner jag inte till, gör du det?

- Vet du, Palestinabiståndet är inte riktigt mitt ämne

- Varför fick du prata med mig då?

- För att det finns flera som vill prata med biståndsministern.

- Men hon pratar ju inte med någon just nu.

- Ni kanske har inget mera att prata om.

- Jag vill ha belägg för hennes påstående. Vi pratade lugnt,

du såg ju, jag var varken hotfull eller oförskämd, men hon

valde ändå att avbryta samtalet och gå ifrån mig och

skicka en person som inte är insatt.

- Jag vet inte. Ni har kanske pratat färdigt.

****

PS

Bilden föreställer en muterad italiensk

citron och saknar till synes allt samband

med artikeln...