torsdag, december 29, 2011

Hög tid se över terrorlagstiftningen i Sverige...

Det var ett närmast chockartat besked
för göteborgarna att de tre somaliska
skulle mörda Lars Vilks, försatts på fri fot.
Det aktualiserar återigen att den svenska
terroristlagstiftningen är föråldrad och
helt otillräcklig.
Gång på gång gör säkerhetspolisen ett
bra jobb och griper islamistiska terrorister
på bar gärning, varefter domstolarna släpper
dem. Det är inte konstigt att svenskarna
uppfattar det som ett rent hån.
Förra året dömdes t ex al-Shabaabterroristerna
för stämpling till terrorbrott på tung bevisning.
Varefter hovrätten friade dem....
Inte minst terrorfinansiering är svenska domstolar
helt inkapabla att klara av. Hamas Al-Aqsa Spann-
målsstiftelse som opererat i Malmö i åratal är ett
strålande exempel på det. Efter två års utrednings-
arbete frikändes Khalid al-Yousef, som varit en
nyckelperson i Hamas terrorfinansiering.....