måndag, januari 31, 2011

Islamister plundrar och förstör Egyptens kulturarv

faraoniska mumier, den ena drottning
Tuya, Ramses II:s mor, totalförstördes.
Ett par värdefulla objekt från Tutankhamuns
grav förstördes. Även om några mindre guld-
föremål stals så var det viktigaste för "plund-
rarna" uppenbarligen förstörelsen....
Den tidigare museidirektören Wafaa el-Saddik
berättar att tretton montrar demolerats och
att några av plundrarna kan ha varit vakter
på EM.

Bloggen Egyptology News har försökt pussla
ihop spridda nyheter om tillståndet för Egyptens
fornminnen.
**
Uppgifterna stämmer överens med andra
vittnesuppgifter om att det handlar om
islamistiska ligor, som framförallt vill utplåna
landets kulturarv.
Blotta tanken att det fanns en rik kultur flera
tusen år före den muhamedanska invandringen
ser de som en förolämpning mot den onde profeten.
**
Det värsta illdådet tycks ha begåtts i Egyptens
forna huvudstad Memphis strax söder om Kairo.
Hela skulpturparken och det arkeologiska muséet
har förstörts.
I det äldsta pyramidområdet Saqqara har bl a
ovärderliga reliefer hackats loss i Pepy I och
Djedkare's gravar.
**
Egyptens riksantikvarie Dr Zahi Hawass ger en
Eftersom han bevittnade vad som hände i Kairo
är han mest upptagen av plundringarna där.
Samtidigt kan han vittna om omfattande angrepp
på kulturarvet. Gravar, muséer och magasin i
Saqqara, Abusir, Port Said, Coptic Museum,
Royal Jewellery Museum, National Museum
of Alexandria och El Manial Museum har
angripits, i vissa fall med vapen och
transportfordon.
*****
UPDATE:

“The Coptic Museum is left without security,

as well as the areas of Memphite Necropolis

south of the Pyramids. One can only imagine

what is happening at the sites in more

remote areas in Lower Egypt,” Hanna told

Discovery News.

Reports also are circulating about looters at

the Supreme Council of Antiquities’ storage

magazine in Qantara Sharq, as well as some

other magazines in South Saqqara.

Indeed, Abusir and Saqqara are reported

to have suffered great damage.

“All the sealed tombs were entered last night.

Only the Imhotep Museum and the adjacent

central magazines are currently protected by

the military. Large gangs are digging day and

night everywhere,” Hanna said.