onsdag, juli 29, 2009

Antisemitisk terrorist dömd till livstid

Abdelkader Belliraj, den marockanske islamistiske
och antisemitiske terroristen som härjade i Belgien
Belliraj och hans totalt 34 kumpaner dömdes för bl a terrorism,
rån, penningtvätt och vapensmuggling. Däremot innehöll inte
domen de sex politiska mord i Belgien som Belliraj kunnat knytas
till. Bland de mördade var Dr Joseph Wybran, ordförande för
de judiska organisationernas samarbetskommitté och den judiske
grönsakshandlaren Raoul Schouppe. Båda mördades för att de
var judar. Belgiska regeringen lär överväga att åtala morden i Belgien.
Bellirajs liga skaffade över 200 miljoner SEK genom rån, vilket bl a
användes till vapeninköp och till att grunda ett islamistiskt parti i
Marocko.