fredag, augusti 14, 2009

Rami och Omar bildar antisemitisk allians


UNT berättar:
Ahmed Rami, initiativtagaren till Radio Islam och tidigare dömd för hets mot folkgrupp, har bjudits in för att hålla en föreläsningsserie i Uppsala under hösten. Enligt uppgifter till UNT ägde det första föredraget rum i en av Hyresgästföreningens lokaler i Valsätra.
**
Det är den Uppsalabaserade poeten Mohamed Omar och sällskapet Uppsalamoskéns vänner som organiserar studiecirkeln, som kommer att hållas med jämna mellanrum under hösten. Den inledande föreläsningen ägde rum under tisdagskvällen under parollen "Israels makt i Sverige."
- Temat för studiecirkeln kommer även framöver att vara Israel och dess politik, och det är Ahmed Rami som kommer att vara huvudföreläsare, säger Mohamed Omar, som tillägger att mötena kommer att arrangeras på lite olika platser i Uppsala.
**
Ahmed Rami blev under slutet av 1980-talet uppmärksammad som ansvarig utgivare för den numera nedlagda närradiokanalen Radio Islam, som snabbt beskylldes för att ha en utpräglad antisemitisk agenda. Han har pekats ut som en av de mest drivande förintelseförnekarna i Sverige och har bland annat vid flera tillfällen hyllat Adolf Hitler.
1989 dömdes Ahmed Rami till sex månaders fängelse för upprepade fall av hets mot folkgrupp. Sedan dess påstås han ha fortsatt sin verksamhet via den aktiva webbsajten Radio Islam, något som dock bestridits av honom själv. Webbsajten finns i identiska versioner på ett flertal olika språk, och dess publicerade material har lett till brottsutredningar mot Ahmed Rami såväl i Sverige som i Frankrike.
När han i maj bjöds in av Utrikespolitiska föreningen vid Linköpings universitet för att medverka i en paneldebatt under temat yttrandefrihet blev kritiken från många håll hård.
***

***

**
(Det bör påpekas att Ramis påstående att han varit
officer och inblandad i ett kuppförsök i Marocko är
rent nonsens. Ahmed Rami var handräckningsvärnpliktig
(kalfaktor) och ljög ihopa hela historien när han sökte asyl
i Sverige......)