måndag, september 15, 2008

Shariadomstolar för straffrätt öppnade

Malmö har den tvivelaktiga äran att vara
hemvist för Nordens hittills enda sharia-
domstol. Den sysslar enbart med familje-
rätt och tycks ha en ganska blygsam om-
fattning. I Storbritannien finns sharia-
domstolar sedan över 20 år tillbaka; idag
**
Nu avslöjar The Times att brittiska myndig-
heter i hemlighet godkänt att sharialag-
stiftning får ersätta brittisk lag inom både
familje- och delar av straffrätten......
**
Fem shariadomstolar har auktoriserats
och ska nu betraktas som en del av det
brittiska rättsväsendet. Det innebär bl a
att andra domstolar och myndigheter är
tvungna att genomföra shariabesluten.
De nya auktoriserade shariadomstolarna
finns i London, Birmingham, Bradford,
Manchester och Nuneaton (Warwickshire).
Ytterligare två planeras för Edinburgh och
Glasgow.
**
Genom detta hemliga regeringsbeslut har
en viktig gräns överskridits. Eftersom
de nya shariadomstolarna även får döma
i vissa straffrättsliga mål finns det inte
längre något egentligt hinder för dem att
börja tillämpa straffmetoder, som hittills
inte varit lagliga i Storbritannien.....
Således kan vi räkna med att exempelvis
spöslitning blir ett straff som kan utmätas
av en laglig domstol och som måste utföras
av fångvården.
***