tisdag, september 16, 2008

Hjärnan bakom shariadomstolarna

integrerad del av det brittiska rättssystemet,
är en mans verk.
Advokaten, universitetsrektorn, imamen
och ättlingen till Muhammed
**
Principal of Hijaz College Islamic
University (HCIU), National Convenor of the
Muslim Action Committee (MAC), President
General of the International Muslim Organisaton
(IMO), Barrister at Law (Member of the
Lincoln's Inn) and Head of the
Naqshbandi Hijazi Sufi Order.
**
som alltmera framstår som islamisternas främsta
"tänktank" i Storbritannien. Det var han som upptäckte
en lucka i lagen som gav islamisterna den stora chansen.
Genom Arbitration Act 1996 infördes möjligheten till
ett förenklat juridiskt förfarande för familjerättsliga
mål. Om en s k Arbitration Tribunal (ordagrant
"Skiljedoms-domstol", men en bättre översättning i
familjerättsliga sammanhang är nog "Medlingsdomstol")
uppfyller vissa (låga) formella krav blir dess beslut
rättsligt bindande. Snabbt inregistrerade islamisterna
fem Arbitration Tribunals, tillika Shariadomstolar.
Samtidigt utnyttjar de alla brister och oklarheter i
lagstiftningen. Förutom de avsedda familjerättsliga
målen har de också börjat döma i straffrättsliga mål
med familjerättslig anknytning, t ex hustrumisshandel....
***
Sheikh Siddiqi leder ett stort team unga islamistiska
advokater som kommer att utnyttja alla möjligheter
en ålderdomlig och otydlig lagstiftning kan ge.
Det är bara en tidsfråga innan shariadomstolarna
utvidgat sitt mandat till renodlad straffrätt.
Att "delvis" tillämpa sharia är en absurditet
för en renlärig muslim. Sharia är en guda-
given rätt och som sådan självklart
en odelbar helhet......
***
"But in some Muslim countries punishments
handed out under the legal system have
included beheadings, public floggings
and thieves’ hands being chopped off.
Faisal Aqtab Siddiqi, a commercial law
barrister and head of Hijaz College,
who has sat in judgment at a number
of the tribunals, said British society was
not ready for such punishments.
But he added that if society became
more ‘civilised’ then those who broke
the law should expect to receive the
highest degree of punishment."
**
En intressant formulering....