måndag, september 15, 2008

The loser takes it all ?

Såhär dagarna innan premiärminister Olmert
äntligen ska avgå kommer nyheten att han håller
på förhandla bort delar av Jerusalem och drygt
98 % av Judéen och Samarien.....l
Vår krönikör Daniel Krygier är mycket kritisk
till det som håller på att ske bakom ryggen på det
israeliska folket:
***
In i det sista fortsätter den kriminellt belastade
Olmert att underminera Israels säkerhet och
framtid genom att förhandla utan ett folkligt
förankrat mandat bakom ryggen på det judiska folket.
*
Israel som överlevt 60 år av arabisk aggression och
besegrat araberna militärt vid otaliga tillfällen,
berövas frukterna av sina militära segrar -tack
vare Olmert-Oslo-gänget och deras partners i
arabvärlden, EU och FN.
Ståndpunkten "The winner takes it all" vilket har
varit en ledstjärna genom mänsklighetens historia
har i Mellanöstern ersatts med uttrycket"The loser
takes it all".
Endast i fallet Israel reduceras den militärt segrande
judiska staten till en politisk impotent aktör vars
korrupta Oslo-gäng tigger om"fred", medan araberna
som initierade och förlorade otaliga militära aggressioner
mot Israel, tillåts agera som herren på täppan.
Vem i omvärlden intresserade sig 1945 vad tyskar eller
japaner ansåg?
Arabernas definition av "fred" är som bekant ett Mellan-
östern utan en judisk stat. De nuvarande kärnfrågorna i
"förhandlingarna" är alla av arabiskt ursprung och strävar
efter att underminera den judiska statens existens.
Förhoppningsvis kommer nästa israeliska regering slå
vakt om Israels vitala intressen och stipulera Israels
kärnfrågor som framtida realistiska fredsförhandlingar
måste baseras på:
1) INGA främmande jihad-araber har rätt att "återvända"
dvs invadera den judiska staten
2) Jerusalem förblir ENDAST den judiska statens huvudstad
-minus de främmande och fientliga arabiska byarna som
parasiterar på den israeliska ekonomin.
3) Golan förblir israeliskt. Om syrierna ansluter sig till den
civiliserade delen av världen så kan de alltid besöka Golan
med turistbussar från Damaskus. Som extra bonus skall
syrierna vara glada att Israel beslutade sig för att inte gå in
i Damaskus 1967 eller 1973 vilket USA och många andra
länder hade gjort om de hade blivit utsatta för samma
aggression som Israel.
4) Gaza är en fientlig enhet och skall behandlas därefter.
Ingen el, vatten eller mat från Israel. Gaza väljer själv om
de vill ägna sig åt fredlig utveckling eller fortsätta med
terror och därmed bli en parkeringsplats åt kameler.
5) Israel bibehåller strategiska judiska och folktomma
områden i Samarien och Judéen.
6) Tydligt budskap till Teheran, Damaskus, Hezballah
och Hamas om att konsekvenserna av att angripa den
judiska staten kostar betydligt mer än vad de smakar.
7) Kompensation till nära 1 miljon judiska flyktingar
från arabvärlden och Iran samt kompensation för 60
års folkrättsvidrig aggression riktat mot den judiska staten.
Araberna förstår bäst raka och tydliga puckar,
vilket kräver en ny Menachem Begin och inte
en ny Shimon Peres eller Yossi Beilin.
/Daniel Krygier