lördag, september 27, 2008

Islamistiskt attentat mot bokförlag

Fyra islamister greps på bar gärning tidigt
på lördagen sedan de utfört ett brandattentat
mot ett bokförlag i London.
Förlaget GIBSON SQUARE publicerar i oktober
den omskrivna boken "The Jewel of Medina"
om Muhammeds sex-åriga hustru Aisha....
Det stora amerikanska förlaget Random House
som köpt rättigheterna till Sherry Jones bok beslöt
nyligen att avstå från utgivningen p g a hot mot
personalen.
Gibson Square har tidigare visat att de inte ger efter
för hot. De har bl a publicerat böcker som regimerna i
Sovjetryssland och Saudiarabien försökt stoppa.
***
*
*