måndag, september 15, 2008

28 miljoner DVD varnar för islamismen !

I den förmodligen största politiska varnings-
kampanjen hittills sprider amerikanska Clarion
Fund 28 miljoner exemplar av filmen
"Obsession: Radical Islam's War Against
the West".
Filmen samdistribueras med ett femtiotal stora
dagstidningar (bl a N Y Times) till deras pre-
numeranter. Clarion Fund förnekar varje som
helst samband med presidentkampanjen....
***
För den som blir nyfiken finns filmen på YouTube.
Tyvärr i åtta delar. Här är del 1:
UPDATE: