onsdag, september 10, 2008

Sions Vise på ESF ?

Gamla konspirationsteorier blir som nya
European Social Forum i Malmö......
Dunkla teorier om en hemlig världs-
regering, en maktelit som redan
kontrollerar allt som sker.......
Kanske blir det rentav högläsning ur
***