onsdag, september 03, 2008

Klarar Malmö demokratisk renhållning ?

Malmö kommer inom kort att bli en
tummelplats för internationella vänster-
exremister, antisemiter och kravallungar.
T o m Sydsvenskan börjar nu bekymra sig
över ESF-spektaklet......
***
Folkfest eller upplopp?
Oron växer inför vad som väntar i samband med
Europeiska sociala forumet, ESF, som inleds i
Malmö om halvannan vecka. Forumet har fått
konkurrens från grupper som anser att ESF inte
är tillräckligt radikalt.
Ett nätverk kallat ESF 2008 Action Group skriver
i sin programförklaring att ”många av de tusentals
aktivister som väntas resa till Malmö för att delta
i ESF kommer att ta tillfället i akt att också
omsätta sina politiska ställningstaganden i
praktisk handling genom massaktioner till-
sammans med andra”.
Vilken typ av massaktioner aktionsgruppen
tänker sig framgår av en videofilm med klipp
från olika kravaller och upplopp. Aktivister
uppmanas att sprida filmen som reklam för
en planerad ”gatufest”.
Den rödgröna majoriteten i Malmö har gett
2,5 miljoner kronor i direkt stöd till arrangörerna
och den politiska striden blossar nu upp på nytt.
”Antidemokratiska krafter skall inte stödjas
med skattepengar”, säger oppositionsrådet
Anja Sonesson (m) i Skån­­s­­­­ka Dagbladet och
upprörs även över kostnaderna för polisinsatsen."
***