tisdag, september 09, 2008

För VEM är yttrandefriheten farlig ?

Saxar från utmärkta
***
Att sympatisera med Israel och på sin fritid skriva
artiklar som fördömer terrororganisationen Hamas
är inte rumsrent. Det fick f.d. enhetschefen på
Migrationsverket LENNART ERIKSSON erfara.
**
Lennart Eriksson har en egen blogg. På fritiden skriver
han om sina åsikter i olika frågor. Bland annat skriver
han om konflikten i Israel. Hans chef hävdar att man
som enhetschef inte får ha åsikter som kan rubba
omvärldens förtroende för verket.
Som enhetschef arbetade Lennart Eriksson aldrig med
något enskilt ärende. Chefen ansåg dock att sympatier
med Israel rubbar förtroendet för Migrationsverket.
Till saken hör att hos Migrationsverket i Kållered finns
flera anställda handläggare som är mycket aktiva i
Palestinagrupperna och andra antiisraeliska organisationer.
**
Lennart Eriksson har av sin chef, Eugen Palmér,
“omplacerats” till en lägre befattning. Lennart Eriksson
stämde därefter verket för brott mot yttrandefriheten,
LAS och åsiktsregistrering. Efter att Migrationsverket
förhalat processen i tingsrätten har nu domstolen
äntligen bestämt datum för huvudförhandling.
**
Dessa äger rum vid Mölndals tingsrätt den 10 oktober
kl. 9.00 hela dagen och den 13 oktober kl 9.00 fram till
lunch. Den första dagen, den 10 oktober, kommer att
ägnas åt sakframställan och bevisning. Andra dagen
kommer att ägnas åt slutplädering.
Vi uppmanar alla som har möjlighet att komma till
domstolen och visa sitt intresse.
Skall det vara förbjudet att på fritiden ha egna åsikter
så kommer svensk demokrati att försvagas.
ODED MEIRI
Ordf.Fred i Mellanöstern