tisdag, oktober 28, 2008

Sharialån frestar danskar


Islamic Banking, d v s det ökande antalet väster-
ländska företag inom finanssektorn som frivilligt
underkastar sig sharialagstiftningen har vi kommen-
terat tidigare.
I Norden är det hittills bara några jylländska små-
banker som bildat det shariaunderkastade
Amanah A/S.
Nordjyske.dk rapporterar om hur det går:

"Sharialån skåner mod kursudsving og kan
konkurrere med kreditforeningslån.
Finanskrisen har gjort de såkaldte sharialån
så favorable, at andre end muslimer nu får
finansieret deres boligkøb på denne måde.

- Cirka en tredjedel af de henvendelser, vi får,
kommer i øjeblikket fra etniske danskere,
oplyser Niels Mølgaard, kundechef i Amanah A/S,
der i Danmark er alene om at tilbyde den specielle
finansiering.

Den blev lanceret i marts af tre nordjyske penge-
institutter og et midtjysk for at imødekomme
muslimers behov for alternativ finansiering.
De må ifølge koranen ikke betale renter.

Men udviklingen har gjort låntypen konkurrence-
dygtig i forhold til gængse kreditforeningslån, og
nu har andre end troende muslimer fået øjnene
op for muligheden."

***

Läs hela artikeln

****

I Sverige har vi hittills lyckliggjorts med en islamisk
aktiefond
(Tack, AVANZA !) och den första islamiska
banken är på väg.

****

Den som tycker att detta är en bagatell bör läsa
Rachel Ehrenfelds rapport
Financial Jihad = Shari'a Finance =
The Fifth Generation Warfare (5GW)
Då öppnas förhoppningsvis ögonen…..