torsdag, oktober 23, 2008

Mordet på Avraham Ozeri (86)

86-årige Avraham Ozeri från Gilo knivhöggs
till döds på torsdagsmorgonen av terroristen
Mohammad Elmadan. Terroristen sköts av en
polis han också knivhugget, men överlevde dess-
värre.
**
Jerusalemförstaden Gilo blev känd i början av
den s k Andra Intifadan då den besköts mer än
400 gånger från den arabiska byn Beit Jalla.
Sedan man uppfört en betongmur (den första
skyddsbarriären) mellan Gilo och Beit Jalla upp-
hörde attackerna.