tisdag, oktober 28, 2008

London satsar på shariaobligationer ?

Finansminister Darlings (ja, han heter faktiskt så....)
besked i februari att brittiska regeringen planerar ge ut
islamiska obligationer till glädje för inhemska
muslimer och stora investerare i Mellanöstern
väckte stor upprördhet i parlamentet.

Obligationerna (sukuk) konstrueras som en andel i fast
egendom (t ex statliga fastigheter), där avkastningen
utbetalas i form av hyra från staten, inte ränta. På
så sätt kringgår båda parter sharias ränteförbud....
**
Det bl a oppositionen är upprörd över är
att obligationerna legitimerar sharia-
lagstiftningen som ett parallellt rätts-
system i Storbritannien.
**
Britain is to become the first Western nation to
issue bonds approved by Muslim clerics in line
with sharia law, which bans conventional
loans involving interest payments as "sinful".
The scheme would mark one of the most
significant economic advances of sharia
law in the non-Muslim world.
*
It will lead to the ownership of Government
buildings and other assets currently belonging
to British taxpayers being switched wholesale
to wealthy Middle-Eastern businessmen and
banks.
*
The Government sees sharia-compliant bonds
as a way of tapping Middle-East money and
building bridges with the Muslim community.
But critics say the scheme would waste money
and could undermine Britain's financial and
legal systems.
**

**

Efter den hårda kritiken har Darling upp-
skjutet emissionen gång på gång.
Enligt läckor kommer det att handla
om en provemission på 2 miljarder pund
öronmärkt för investerare i Emiraten.
Den rådande börsoron innebär naturligtvis
att det hela uppskjuts på nytt. Samtidigt har
Browns regering ett skriande behov av
pengarna, bl a för att rädda ett antal
kommuner och counties undan konkurs.