tisdag, oktober 28, 2008

De "trygga" shariavärdepappren.....

I dessa börskrisens tider påstås
det gång på gång i medierna att
shariaunderkastade investeringar
i shariabanker eller shariafonder
skulle vara mycket "säkrare" och
"tryggare". Därför hävdar man att
icke-muslimer strömmar över till
denna typ av investeringar.....
Stämmer det ?
***
Börsanalytikerna på Standard and Poor's
(S&P) svarar att shariavärdepapper minskat
i värde med 23,4 % fram till 30 september.
Ett jämförelseindex med icke-shariapapper
minskade med 25,3 %.
På ett s k emerging market-index har
sharia sjunkit med 37 %, övriga med 35,4 %.
Så var det med den tryggheten.....
***
I reda pengar har shariavärdepappren
gått ned med 5,6 triljoner dollars.
(triljon = etta följd av 18 nollor....)