fredag, oktober 10, 2008

Marmorkejsaren och den Heliga VisdomenSå här bör Hagia Sophia, Den Heliga Visdomens
Katedral, i Konstantinopel ha sett ut den 29 maj
1453 när Jihad drabbade staden.
Den ortodoxa kyrkans och det östromerska rikets
moderkyrka skändades och byggdes om till moské.
Korset på taket ersattes av en halvmåne, inredningen
förstördes, mosaikerna i kupolen kalkades över och
"pryddes" med korancitat, dopkapellet användes som
mausoleum åt en sultan. Runt kyrkan placerades
fyra minareter.

Först 1934 stängde Kemal Atatürk moskén och om-
vandlade den till ett museum. Så sent som förra året
processade en islamistisk förening för att åter göra
den till moské. Försöket stoppades dock av Turkiets
författningsdomstol....


Den helige Konstantin XI stupade i
slutstriden om Konstantinopel. Han
ledde försvaret av St Romanos-porten.
Enligt samtida krönikörer dödade kejsaren
tio paschor och sextio janitsarer innan
hans lans bröts och han höggs ner.
Turkarna halshögg liket för att kunna
visa upp huvudet för sultanen.
Den överförtjuste Mehmet II sände runt
Kejsarens huvud spetsat på en lans bland
sina trupper.
En sentida patriark hävdar att kroppen
begravdes i största hemlighet i kyrkan
St Theodosia (senare moskén Gül Camii).
**


Enligt en seglivad grekisk legend
skall Kejsaren en dag väckas för att fördriva
muslimerna ända till det Röda Äppelträdet.
Kostis Palamas skrev 1910:
” King, I shall arise from my enmarbled sleep,
And from my mystic tomb I shall come forth
To open wide the bricked-up Golden Gate;
And, victor over the Caliphs and the Tsars,
Hunting them beyond Red Apple Tree,
I shall seek rest upon my ancient bounds.”