torsdag, oktober 23, 2008

Finlands 40 moskéer

Muslimerna i Finland bestod länge av
avkomlingar till några tatarer som kom
med ryska armén på 1800-talet.
Först för 20 år sedan öppnade man in-
vandringens slussportar. Idag har landet
40.000 muslimer....
**
Helsingin Sanomat konstaterar att nu har
man somalier, araber, kurder, kosovaalbaner,
turkar, bosnier och iranier. Allt detta något
helt okänt för finländarna så sent som på
80-talet........
På köpet har man också fått 40 moskéer.
I Helsingfors inte mindre än 10 st. Övriga
spridda i 17 olika kommuner.
Dagen karaktäriserar utvecklingen:
"Kristendomen tappar mark, sekulariseringen
ökar och muslimerna blir allt fler."
YLE berättar att hijab blivit en allt vanligare
syn på gatorna i finländska städer.
framgångsrikt, men finns dock.
***
Summa summarum: Finland börjar
alltmera likna Sverige....
Dock har man en alert säkerhetspolis,
SUPO/SKYPO, som nyligen varnade:
" "I Europa var den extremislamistiska
terrorverksamheten fortfarande den
viktigaste formen av terrorism år 2007.
Allt fler europeiska länder blev föremål för
de islamistiska terroristernas strävan efter
att uppnå så många dödsoffer som möjligt
och på andra sätt orsaka omfattande skador
för mållandet. "
**
På den fronten har Finland uppenbart