söndag, oktober 05, 2008

AFA:s kamp mot det demokratiska samhället

Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Hamburg,
Amsterdam, Berlin.....
Listan är lång över städer som terroriserats
och vandaliserats av den autonoma mobben.
Gates of Vienna bjuder på en intressant
bakgrund om AFA:
-Vem är de ?
-Vem finansierar dem ?
- Hur många är de ?
*****