fredag, oktober 03, 2008

Islamist-TV rekommenderar stening mot otrohet ?

Muslimska Friskolan avslöjar ännu en gång
det som de berömda "granskande journalisterna"
borde gjort:
**
Insändarskribenten Paul Nilsson har i dagens Metro
letat fram att Sveriges Television anställt en islamist
som programledare. Islamist i den bemärkelsen att
hon föredrar sharialagar som utdömer stening av
kvinnor. Så här ser insändaren ut:
"Provocerande profil i SVT:s "Halal-tv"
TV-ETIK. För några år sedan hade tv-programmet
"Existens" i Sveriges Television ett inslag från Nigeria
om fallet med Amina Laval som dömdes till att stenas
till döds enligt islamiska sharialagar för att hon hade
fött ett barn utan att vara gift. Hon blev senare frikänd.
Efter inslaget uttalade den muslimska juristen Cherin
Awad på klingande svenska sitt stöd för dödsdomen
och att Guds lagar står över människors lagar.
Med tanke på detta islamistiska uttalande ser jag det
som väldigt provocerande att hon ska vara program-
ledare för "Halal-tv", som börjar sändas i det licens-
finansierade Sveriges Television.
PAUL NILSSON"

Källa, insändare på sidan 38 i
Metro Skåne fredag 3 oktober 2008
*
Juristen Cherin Awad har skrämmande nog även tillåtits
föreläsa på polisutbildningen:
"Polisutbildningen vid Växjö universitet ordnar torsdagen
den 27 september Bemötandedagen.
Som föreläsare medverkar:Cherin Awad, juridikstudent
som rest runt i Sverige och berättat om sin bakgrund
och religion. Hon har tidigare gästat Polisutbildningen."
Källa, pressmeddelande från Växjö Universitet 26/9 2008.
*
Från föreläsningen för polisstudenter rapporterade
Smålandsposten så här:
"Cherin Awad menade att en sjal under mössan inte ska
behöva trolla bort all den yrkesprofessionalitet som
uniformen står för.
- Polisen ska vara icke-religiös och opolitisk. Men om jag
bär muslimsk klädsel blir det problem med neutraliteten,
sa en student.
- För en person som tillhör en religion är du inte neutral,
du är en icke-troende, svarade Cherin Awad.
- Men tänk att jag kommer till ett bråk, kanske mellan
två grupper där den ena är muslimer. De andra kommer
inte att ha något förtroende för mig, de tycker att jag
hör till den muslimska sidan."
"Hon menar att finns en risk med en poliskår som ser
ut som svennesvenskar. Mångfaldssverige kan tappa
förtroendet för den."
"Eventuella konflikter mellan att följa Allahs eller Svea
rikes lag var en annan fråga som vädrades.
- En muslim ska följa lagarna i det land där hon bor,
men också islam. I Sverige finns det inga konflikter.
Men låt oss säga att det infördes sjalförbud och förbud
mot att be. Då kan muslimen tvingas trotsa lagen."
Källa, Smålandsposten 27 september 2007.
*
Så här stod på Sveriges Televisions egen webbsida:
"Hon får stöd av svenska Cherin Awad, som studerar
juridik. Hon ser de stränga straffen i den muslimsk
lagen mer som en markering.
- Lagarna visar att otrohet är avskyvärt !
Enligt henne är beviskraven så höga, att
straffen i praktiken aldrig kan utdömas.
Men om hon måste välja, så går Guds
lag alltid före människornas lag.
Och straffet för otrohet är döden."
Källa
*
Halal-tv borde döpas om till Islamist-tv, så att tittarna
och licensbetalarna får rätt varudeklaration!
Ett upprop mot islamistprogrammet bör spridas!
***