tisdag, oktober 07, 2008

Konstantinopels fall 1453

För 555 år sedan krossades Konstantinopel av
sultan Mehmet II:s trupper. Sultanen
inneslöt staden och förberedde under lång tid
erövringen. Resten av Europa sände tretusen
"högst opålitliga" genuensiska legosoldater
som enda hjälp.
Våren 1453 belägrades Konstantinopel under
Östroms siste kejsare den helige Konstantin XI
stupade i strid för kristenheten. Hans kropp
återfanns aldrig. De ortodoxa kyrkorna minns
år. År 1453 blev också inledningen till ett många
århundraden långt martyrium för miljoner kristna
i södra och östra Europa.
Endast genom slagen vid Wien 1529 och 1683
stoppades ytterligare muhammedansk
expansion i Europa.
Staden plundrades i tre dagar och 60.000
invånare såldes som slavar.
Katedralen St Sophia skändades och
förvandlades till moské.
En samtida poet klagade:
O, city, city, head of all cities!
O, city, city, center of the four quarters of the world!
O, city, city, pride of the Christians and ruin of the
barbarians!
O, city, city, second paradise planted in the West,
including all sorts of plants bending under the burden
of spiritual fruits! Where is thy beauty, O, paradise?
Where is the blessed strength of spirit and body of
thy spiritual Graces? Where are the bodies of the
Apostles of my Lord?
Where are the relics of the saints, where are the
relics of the martyrs? Where is the corpse of the
great Constantine and other Emperors ?
***