onsdag, augusti 27, 2008

Islamfond till Sverige

För er som redan läst
***
Nu kommer uppfoljaren:
Nu kommer Sveriges första fond för muslimer.
Det är en globalfond där imamer godkänt urvalet
av investeringar ur muslimsk-etisk synvinkel.
400 000 muslimer i Sverige får nu första fonden anpassad
till Islams värderingar. Fonden påminner om svenska etiska
fonder, som väljer bort tobaks-, alkohol-, porr- och vapenbolag.
Dessutom väljer islamfonden bort finansiella företag, då
räntor inte är förenligt med ortodox muslimsk tradition.
**
Islamfonder har funnits sedan slutet på 90-talet.
Nu har första fonden nått Sverige, genom fondbolaget Selector
Management som tar hit sin fond Islam Sharia Global.
Fonden är en globalfond med innehav i 110 bolag från
hela världen. Fonden börjar säljas idag via Avanza Bank.
**
"Att fonden är en globalfond gör att muslimer kan lägga
en större del av sitt sparande i den. Den är fullt jämförbar
med andra globalfonder som passar för ett sparande på
minst 3-4 års sikt", säger Claes Hemberg, sparekonom
på Avanza.
**
Till skillnad från svenska etiska fonder som anlitar
etiska revisorer, så har islamfonden 5 internationellt
erkända imamer som står för listan på etiska krav.
Imamrådet har i dagsläget godkänt 2 600 bolag.
Dessa utgör idag Dow Jones Islam index,
varifrån Selectors förvaltare väljer sina bolag.
****
AVANZA var namnet - MINNS DET !